Pensjonsystemet

Alderspensjon for deg født i 1963 eller senere

Alderspensjon for deg født i 1963 eller senere

Alderspensjon for deg født і 1963 eller senere

Nedenfor får du en kort innføring i pensjonsregler som gjelder for deg født i 1963 eller senere.

Har du opptening i offentlig tjenestepension for og etter 2020 vil opptjeningen din omfatte bade påslagspensjon og bruttopensjon.

Følgende video omhandler påslagspensjon for deg født fra 1963 og har opptjening i offentlig tjenestepensjon fra 2020

Ble du første gang innmeldt i offentlig tjenestepensjonsordning fra 2020 vil du kun ha opptjening i påslagsordningen.

Følgende video omhandler bruttopensjon for deg født fra 1963 og har opptjening i offentlig tjenestepensjon før 2020.
Følgende video omhandler AFP for deg som er født fra 1963