Utbetaling av pensjon

Pensjonskassen for fylkene utbetaler pensjonen den 12. i hver måned så lenge dagen ikke faller på en helge-helligdag. Hvis den 12. faller på en helg eller helligdag, utbetales pensjonen siste virkedag før. Her er en oversikt over utbetalingsdatoene i 2024, samt generell informasjon om pensjon og skatt.

Pensjonskassen for fylkene utbetaler pensjonen den 12. i hver måned så lenge dagen ikke faller på en helge-helligdag. Hvis den 12. faller på en helg eller helligdag, utbetales pensjonen siste virkedag før. Her er en oversikt over utbetalingsdatoene i 2024, samt generell informasjon om pensjon og skatt.

Måned Dato
Januar 12.01.2024
Februar 12.02.2024
Mars 12.03.2024
April 12.04.2024
Mai 10.05.2024
Juni 12.06.2024
Juli 12.07.2024
August 12.08.2024
September 12.09.2024
Oktober 11.10.2024
November 12.11.2024
Desember 12.12.2024

Min side  finner du lønnsslippene dine. Etter innlogging velger du menyen «Innboks». 

Bankkontonummer 

Du kan registrere og endre bankkontonummer etter å ha logget deg inn i Medlemsportalen og velge menyen «Min oversikt». 

Har du utenlandsk bankkonto må du være klar over at vi bare utbetaler til banker med IBAN og SWIFT-nummer. Skal du benytte utenlandsk bankkonto må du sende oss informasjon om IBAN-nummer og SWIFT-kode som du får oppgitt av banken din. 

Adresse 

Vi innhenter adresseopplysninger fra folkeregisteret. Du må derfor endre adressen din i folkeregisteret før adressen oppdateres i våre registre. 

Klikk på denne lenken for å melde adresseendring på Skatteetatens nettside 

Telefon og epost-adresse 

Telefon og epost-adressen din henter vi fra kontakt- og reservasjonsregisteret. Hvis du ønsker å se hva som er registrert på deg, kan du logge inn. Der kan du også eventuelt oppdatere kontaktinformasjonen din. 

Klikk på denne lenken og sjekk opplysningene dine i kontakt- og reservasjonsregisteret 

Skattetrekk på pensjon 

Pensjonskassen for fylkene beregner ikke skatt. Vi innhenter skattekortet ditt fra Skatteetaten.

Skatt på pensjon trekkes som hovedregel etter prosenttrekk og ikke tabelltrekk. Har du alderspensjon eller etterlattepensjon må du ha skattekort beregnet for pensjonister. Ellers trekkes du 30 prosent i skatt. Du må kontrollere at Skatteetaten har korrekt skattekort registrert på deg 

Klikk på denne lenken for mer informasjon om skatt og pensjon hos skatteetaten.no 

Skatt for AFP, alders- og etterlattepensjon 
  • Januar – november: Vanlig skattetrekk
  • Desember: Ikke skattetrekk
Skatt for uførepensjon 
  • Januar – mai, og juli – november: Vanlig skattetrekk
  • Juni: Ikke skattetrekk
  • Desember: Halvt skattetrekk
Kildeskatt – bosatt i utlandet 

For pensjonsmottakere bosatt i utlandet, og som betaler kildeskatt til Norge, skal det trekkes skatt hver måned hele året. Du kan lese mer om kildeskatt på Skatteetatens nettsider ved å klikke på lenken over. 

Årsoppgaver/sammenstillingsoppgaver er tilgjengelig i Medlemsportalen.  Logg deg inn på medlemsportal/logg inn og gå til menyen «Innboks». 

I «Innboks» finner du all skriftlig informasjon fra Pensjonskassen for fylkene. Dette kan for eksempel være vedtaksbrev, medlemsbrev, forsikringsbevis, lønnsslipper og årsoppgaver/sammenstillingsoppgaver. 

Med virkning fra og med 1. mai hvert år reguleres (økes) pensjonene fra Pensjonskassen for fylkene. Hvor stor reguleringen blir avhenger av lønn- og prisvekst for det enkelte år. 

Reguleringen gjennomføres normalt i forbindelse med pensjonsutbetalingen i juli med etterbetalingen for mai og juni måned.