ESG-strategi

Eldre ektepar en sommerdag ser ut mot havet, vi ser dem fra siden

Forhold knyttet til ESG (Environment, Social & Governance) har betydning for både avkastning og finansiell risiko, og er derfor vesentlig for å sikre solid kapitalforvaltning. Pensjonskassen har et særlig samfunnsansvar som offentlig pensjonskasse og vil påvirke til positiv samfunnsutvikling gjennom vår kapitalforvaltning. Eksempelvis vil pensjonskassen, ved at investeringene prioriteres inn mot miljøvennlige selskaper, bidra til å allokere kapital til de selskapene som står for en mest mulig bærekraftig utvikling og dermed styrke disse selskapenes muligheter i markedet (konkurransefordel). En slik allokering av kapital vil også tvinge selskaper som ikke har en miljøvennlig profil til å vurdere å bli mer bærekraftige. Økt oppmerksomhet og engasjement i miljømessige, etiske og sosiale spørsmål vil være verdidrivende for selskapene og dermed også for de investeringer pensjonskassen allerede er inne i. 

 

Målsetninger for ESG 

  • Pensjonskassens kapitalforvaltning skal bidra til bærekraftig verdensutvikling.
  • Vi skal integrere hensyn knyttet til ESG i våre investeringsprosesser og beslutninger.
  • Våre forvaltere skal til enhver tid integrere hensyn knyttet til ESG i sine investeringsprosesser og beslutninger, samt i sin eierskapsutøvelse.
  • Pensjonskassen skal være initiativtaker og aktiv deltaker i investorsamarbeid innen ESG.
  • Vi skal ha et bevisst forhold til innholdet i vår portefølje.
  • Vi skal være en pådriver for å øke tilgangen til og kvaliteten på ESG-informasjon.