• Uansett grunn for at du jobber deltid, bør du vite hvordan det påvirker pensjonen din.  Den korte oppsummeringen er at deltidsarbeid vil gi deg redusert pensjon.