• – Vi takker for alle svarene på medlemsundersøkelsen. Det er viktig for oss å høre medlemmenes mening om oss og justere retning etter de innspillene vi får, forteller Bjarne Refsnes, administrerende direktør i Pensjonskassen for fylkene.