Rådgivende lege

Bilde av eldre mann med små briller som smiler inn i kamera

I Pensjonskassen for fylkene er vi opptatt av å tenke nærvær og finne gode løsninger i fellesskap slik at alle får mulighet til å bruke sin arbeidsevne. Vi vet at det er positivt både for den enkelte og for arbeidsplassen. 

Pensjonskassen har en rådgivende lege som gir råd og støtte når det er behov for avklaring av medisinske forhold og arbeidsevne ved søknad om uføreytelser. Alle medlemmer av pensjonskassen tilbys medisinsk vurdering av om forebyggende tiltak kan redusere videre sykefravær eller uførhet. Slik oppfølging bør skje så tidlig som mulig ved lengre sykefravær, fordi det da også er enklere å finne gode løsninger på arbeidsplassen. 

Støtte til nærværsarbeid 

Rådgivende lege bistår også med råd til virksomhetene i oppfølgingen av lange sykefravær basert på hva som er gode erfaringer fra andre bransjer og virksomheter. Videre gir legen råd og støtte i nærværsarbeidet hvor ledelse, tillitsvalgte og ansatte samarbeider for å finne gode løsninger i fellesskap. Tilrettelegging og oppfølging tidligst mulig fremmer arbeid og forebygger fravær. 

Bestill et foredrag om arbeidsmiljø 

Bestill et foredrag om arbeidsmiljø/ledelse og partssamarbeid, med vekt på nærvær og ikke fravær. Foredragene skjer på lederseminarer og møter med tillitsvalgte og verneombud. 

Kontakt

Geir Riise er rådgivende lege for Pensjonskassen for fylkene. Han har lang erfaring fra arbeidsmedisin, virksomhetsledelse og styrearbeid. 

E-post: geir.riise@pensjonskassenforfylkene.no