Logo fra Pensjonkassen for fylkene

Torgeir Engebakken overtar stillingen etter Martin Bakke.

Martin Bakke skal inn i rollen som produkteier for Grow i Gabler. Martin Bakke har hatt en sentral rolle som fagsjef i Pensjonskassen for fylkene fra etableringen av Viken fylkeskommune 1. januar 2020. Han har ledet pensjonsteamet og bidratt til sterk faglig utvikling, struktur og svært gode tjenester for våre medlemmer.  Jeg vil takke for hans solide innsats hos oss gjennom snart fem år, forteller Bjarne Refsnes, administrerende direktør i Pensjonskassen for fylkene. Bakke går inn i rollen som produkteier for Grow, som er det nye fagsystemet som skal leveres av Gabler til pensjonskassene.

– Rekrutteringen av Martin Bakke til denne viktige rollen bidrar til at jeg har enda større tiltro til at Gabler vil lykkes med å levere et nytt fagsystem for bransjen. Martin har erfaring fra Gabler og sammen men hans nye innsikt i hvordan det er å drive en pensjonskasse er han godt skodd for oppdraget. Jeg ønsker han lykke til med nye utfordringer, forteller Refsnes.

Torgeir Engebakken har vært seniorrådgiver i Pensjonskassen for fylkene siden 2021. Engebakken har før det 12 års erfaring fra Statens Pensjonskasse (SPK).

– Vi ser frem til at det gode grunnlaget Martin har bidratt til å etablere videreføres med Torgeir sammen med resten av pensjonsteamet, avslutter Bjarne Refsnes, administrerende direktør i Pensjonskassen for fylkene.

Del denne saken!