Eldre kvinnelig leder instruerer yngre kollega som jobber foran en PC

Forebygging av sykefravær og uførhet må alltid være på ledernes agenda. – Ved store omstillinger er det ekstra viktig at lederne har god dialog med medarbeidere, er rådgivende lege Geir Riises klare oppfordring. Ved omstillinger er det alltid større risiko for at sykefraværet kan øke.

– Sykefravær er ikke skjebnebestemt, det går virkelig an å forebygge! Ledere sitter med langt større påvirkningsmulighet enn de selv tror og potensialet ligger i å tørre å ta de nære og vanskelige samtalene. Husk at det aller meste kan løses med enten tilpasning eller fleksibilitet. 70 % av alt fravær er muskel- og skjelettplager eller lettere psykiske lidelser, forteller Geir Riise. Med erfaring fra mer enn 30 år som bedriftslege og som leder og generalsekretær i Den norske Legeforening har han stor innsikt i hva som faktisk fungerer på arbeidsplassen, og han koker det ned til fem råd.

De fem viktigste tingene du som leder kan gjøre for å lykkes med nærvær:

1. Du må bygge tillit og åpenhet. Har du en åpen dør for å snakke om ting som er vanskelig, før det blir umulig, vil du forebygge mye sykefravær. Forsøk å være en leder som er førstevalget å snakke med når ting butter. En arbeidstaker skal aldri være bekymret for om samtalen vil påvirke egen karriere eller om informasjonen vil bli brukt mot han eller henne ved en senere anledning. All jobb-bekymring fra en medarbeider må tas på alvor. Det bygger lag og kultur i virksomheten. Gjennom slike samtaler lærer vi også å bli bedre sammen.

2. Interesser deg for arbeidsmiljøet. Hvordan har vi det egentlig i vår avdeling? Hva er det vi får til? Hva er det vi strever med? Har vi gode eksempler som vi kan si er vår beste praksis på hvordan en sak kan løses? Lag gode rutiner sammen med tillitsvalgte og verneombud.

3. Tør å gi fleksibilitet for når arbeidstager være på jobb i en begrenset tidsperiode, når ting er vanskelig privat. Gi anerkjennelse for situasjonen, da finner mange også ut hvordan ting best kan løses. I vanskelige livssituasjoner er det viktig å holde god kontakt med arbeidsplass og kolleger. Det er bedre for de fleste, enn å være isolert alene hjemme.

4. Husk at du som leder kan gjøre mye som legen ikke kan gjøre for å forebygge sykefravær. Legen kjenner ikke arbeidsplassen. Det gjør du. Tidsfaktoren er viktigere enn diagnosen. Alt fravær starter med første dag, sørg for å være tidlig på ballen. Hold tak i medarbeiders funksjonsevne og hva man kan gjøre sammen.

5. Dersom det har vært et fravær, gjennomfør alltid en samtale når den ansatte er tilbake. En slik nærværssamtale dreier seg om hva som kan gjøres for å forebygge eventuelle nytt fravær.

– Jeg stiller gjerne opp på ledersamlinger. Usikkerhet om egen jobbsituasjon kan føre til fravær og ekstra slitasje. Møter jeg på en ledersamling ser jeg det som min jobb å gi lederne selvtillit til å adressere fravær, lære seg hvordan de tar den vanskelige samtalen og kunne gi god psykososial støtte. Hele poenget ligger i det å kunne jobbe godt sammen. Med tillit og åpenhet, avslutter Riise.

Faktaboks:

Pensjonskassen for fylkene har en rådgivende lege som gir råd og støtte når det er behov for:

  • avklaring av medisinske forhold og arbeidsevne ved søknad om uføreytelser.
  • vurdering av om forebyggende tiltak kan hindre videre sykefravær eller uførhet.
  • råd til virksomhetene i oppfølgingen av lange sykefravær basert på hva som er gode erfaringer fra andre bransjer og virksomheter.
  • foredrag på ledersamlinger om arbeidsmiljø/ledelse og partssamarbeid, med vekt på nærvær og ikke fravær.
  • bistand til ledere for å løse sykefraværsproblematikk.

Kontakt Geir Riise på epost: geir.riise@pensjonskassenforfylkene.no

Mann med briller

Del denne saken!