To kolleger sår nevene sammen i en "high five" Bildet er tatt overfra

– Vi takker for alle svarene på medlemsundersøkelsen. Det er viktig for oss å høre medlemmenes mening om oss og justere retning etter de innspillene vi får, forteller Bjarne Refsnes, administrerende direktør i Pensjonskassen for fylkene.

Medlemsundersøkelsen ble sendt ut til alle ansatte i Viken fylkeskommune og de virksomhetene Viken leverer pensjonsordninger til, første uken av oktober 2023. 491 svarte på undersøkelsen, det er på nivå med 2022, men fortsatt lave respondent tall.

Svært få har oversikt over hva de vil få i pensjon

På spørsmål om egen pensjon forteller dere oss at:

  • De fleste ønsker å ta ut pensjon fra 67 år, etter å ha oppnådd full opptjeningstid (30 år) i offentlig sektor.
  • Kun 14 % vil ta ut pensjon fra 68 år eller senere. Det er identisk med 2022 undersøkelsen.
  • Økonomi og helse er de faktorene som i størst grad påvirker valget om pensjonsalder.
  • 18 % vet hva de vil få i pensjon fra Viken pensjonskasse og 12 % vet hva de vil få samlet fra NAV, Viken og andre arbeidsgivere. (dette er på nivå med 2022 undersøkelsen).

– Pensjon er et vanskelig tema, men for viktig til at såpass få har oversikt over hva de kommer til å få i pensjon. Jeg oppfordrer medlemmene til å gå inn på pensjonskassenforfylkene.no og minside, der finnes en pensjonskalkulator. Vi tilbyr også kurs og personlig rådgivning, forteller Bjarne Refsnes.

Kontakt med pensjonskassen – kun 9 % fikk ikke svar på det de lurte på

71 % av medlemmene har aldri tatt kontakt med pensjonskassen (som er ned 4 prosentpoeng fra 2022). Av de som har tatt kontakt har 75 % av respondentene fått svar på det de lurte på, 9 % har ikke fått svar. Dette er på nivå med 2022 undersøkelsen. 28 % av medlemmene kan ikke huske å ha mottatt informasjon fra oss, det er en markant nedgang fra 2022 da tallet var på 49 %.

Medlemmene er i større grad fornøyd med kontakten med oss – en fremgang fra 4,06 til 4,31 av 5 (karakterskala fra 1- 5).

Kvaliteten på informasjonen fra Pensjonskassen for fylkene ligger på 3,74/5 som er nær identisk med 2022 tallene der det var 3,72/5.

Telefon og e-post er de kanalene flest medlemmer tar kontakt med oss på. Når vi spør de om hvilke andre kanaler medlemmene foretrekker å ta kontakt med oss på er det primært nyhetsbrev, Facebook og chat som nevnes. Vi vil vurdere disse kanalene samlet og kommer tilbake hvilke vi velger – vi ønsker å møte medlemmene i de kanalene de foretrekker, avslutter Bjarne Refsnes.

Foto: Istock/PeopleImages

Del denne saken!