Bestemor har barnebarn på fanget som tenner lys i adventsstaken

Er du alderspensjonist, mottar AFP eller ektefellepensjon, er utbetalingen i desember skattefri. Er du uførepensjonist er det halv skatt i desember. Pensjonsutbetalingen kommer den 12. desember.

Du kan lese mer om skatt og pensjon hos Skatteetaten.no.
Har du en ytelse fra NAV kan du lese om skatt på ytelsene fra NAV.

Kildeskatt – bosatt i utlandet
For pensjonsmottakere bosatt i utlandet, og som betaler kildeskatt til Norge, skal det trekkes skatt hver måned hele året. Du kan lese mer om kildeskatt på Skatteetatens nettsider.

Skattetrekk på pensjon
Viken pensjonskasse beregner ikke skatten. Vi mottar alle skatteopplysninger elektronisk fra Skatteetaten. Du må kontrollere at Skatteetaten har korrekt skattekort registrert på deg. Det kan du gjøre ved å gå inn Skatteetatens sider.

Ekstra skattetrekk
Har du allerede frivillig igangsatt faste skattetrekk utover ordinær skatt, vil disse bli videreført i 2024. Gi beskjed om du vil endre eller stoppe ekstra skattetrekk fra 2024. Ekstra skattetrekk blir trukket hver måned frem til du gir oss beskjed om å stoppe eller endre det. Ønsker du å legge inn ekstra månedlige skattetrekk, kan du sende oss melding om dette på post@vikenpensjon.no.

Kilde: Skatteetaten. Foto: NTB Franke + Mans.

Del denne saken!