Siluett av arbeidere me kran som heiser ned tre tallet i 2023

Avkastingen på pensjonsmidlene i Viken pensjonskasse ble 4,6 % per tredje kvartal for 2023. Netto finansinntekter utgjør 393 millioner kroner.  

Risikoresultat per tredje kvartal er positivt med 29 millioner kroner. Dette skyldes som tidligere år at det er lavere uføreuttak i Viken fylkeskommune enn i kommunesektoren generelt. 

Pensjonskassen har også etter tredje kvartal hatt svært god avkastning på pensjonsmidlene og har per 15. november en avkastning hittil i år på hele 7,1 %. 

Sammenlignet med det største livselskapet i kommunal sektor har Viken pensjonskasse  (Pensjonskassen for fylkene fra 01.01.24)  hatt 1,7 prosentpoeng høyere avkastning per tredje kvartal 2023. Det innebærer en meravkastning hittil i år på over 170 millioner kroner. 

Målt mot de kommunale pensjonskassene samlet ligger Viken pensjonskasse i toppskiktet på avkastning per tredje kvartal 2023. 

Meravkastningen i pensjonskassen skyldes flere forhold. Først og fremst har Viken pensjonskasse en høyere aksjeandel som gir bedre avkastning på aksjeporteføljen. Dernest har Viken pensjonskasse kortere løpetid på obligasjonene, noe som er en stor fordel med økende renter.  

Viken pensjonskasse forvalter totalt 10,2 milliarder kroner per tredje kvartal 2023. 

– Kapitalforvaltningen har som mål å sikre avtalte pensjoner til enhver tid, samt å gi en avkastning som reduserer behovet for premieinnbetalinger fra arbeidsgiverne på sikt, sier administrerende direktør Bjarne Refsnes. 

Foto: Dilok Klaisataporn / iStock

Del denne saken!